• darkblurbg

In lijn met MICTA's visie en missie stellen wij juridische diensten online ter beschikking aan onze klanten. Het streven is om een kantoor te worden met een palet aan online dienstverlening waarbij de cliënt voor eenvoudige juridische diensten een fractie van de gebruikelijke tarieven betaalt. Voor de complexere zaken zijn wij altijd stand-by.

.