• darkblurbg

Wij leven vandaag de dag in het digitale tijdperk. Bits, bites, formats, apps, streaming, zo maar een paar begrippen waar wij dagelijks mee te maken krijgen. Nieuwe digitale vindingen en toepassingen bereiken ons dagelijks via de diverse media. In het voortraject komt het intellectuele eigendom en het recht daarop aan de orde. En zeer belangrijk, welke wetgeving daarop van toepassing is.

Wat vandaag nieuw is in de digitale wereld, kan overmorgen al weer achterhaald en ingehaald zijn door nieuwe(re) toepassingen. Hierop moet continu worden geanticipeerd. Dit geldt uiteraard ook voor onze wetgeving. En met deze vernieuwde wetgeving hebben wij dagelijks te maken.

Gebruik van informatietechnologie

Het vakgebied ICT-recht omvat eigenlijk alle rechtsvragen die het gebruik van informatietechnologie in ruime zin met zich meebrengt. Te denken valt aan het opstellen van hardware en software (koop/licentie) contracten, daarnaast het opstellen van algemene voorwaarden, maar ook begeleiding bij contractonderhandelingen. In dit laatste geval is een combinatie van juridische en technische kennis onontbeerlijk voor een evenwichtig contract. Ook webshops ondersteunen bij het juridisch zo correct mogelijk vormgeven van de site valt ook onder dit vakgebied.

Deze combinatie van juridische en technische kennis zorgt ervoor dat we steeds op het IT niveau van onze klanten voortvarend kunnen meepraten en het juiste juridische advies kunnen geven.

Advies nodig?

Ja, bel mij terug: