• darkblurbg

Intellectueel eigendomsrecht omvat de vakgebieden binnen het recht die de zogenaamde ‘geestelijke prestaties’ beschermen. De naam waaronder u de onderneming presenteert (handelsnaam), de onderscheidingstekens (in normaal Nederlands: merken) waaronder uw producten en of diensten aan de man worden gebracht of de teksten die u maakt om uw bedrijf intern of extern te presenteren (auteursrechtelijk beschermde geschriften).

Alles kost tijd en dus geld en is het gevolg van een min of meer eigen unieke gedachte of vormgeving, welke een bepaald eigen stempel draagt. Dit levert het bedrijf of u privé waarde op en mag (net zoals een fiets of een auto) niet door anderen worden gestolen of zonder toestemming worden gebruikt. Intellectuele eigendomsrechten stelen gaat echter vaak ongemerkt, nu zogenaamde inbreukmakers niet fysiek de goederen stelen.

Ze maken kopieën van bestaande rechten en deze hetzij zelf gaan gebruiken, hetzij verkopen als zijnde van hen zelf.

Iedereen kent de praktijkvoorbeelden. Het onder de naam van een ander bedrijf verkopen van eigen goederen, het verkopen van namaakartikelen alsof deze afkomstig zijn van een bekend merk, het kopiëren van software, muziek of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Een intensief en complex vakgebied: wettelijk gevormd door Nederlands en Europees recht, vormgegeven door Nederlandse en Europese jurisprudentie die enerzijds nauw samenvalt, anderzijds ook afwijkend per Lidstaat is. U heeft specialisten nodig en die leveren wij.

Advies nodig?

Ja, bel mij terug: